Opleiding en begeleiding

Mentoren volgen een (verplichte) introductiecursus, deze cursus is gratis voor hen die zich als mentor verbinden aan onze stichting.
Deze cursus bestaat uit vier bijeenkomsten:
  • Systeem van de gezondheidszorg, ervaringen van een mentor
  • Wet- en regelgeving
  • Ethische vraagstukken
  • Werkwijze Mentorschap Haag en Rijn

De cursus staat open voor externen die zich niet verbinden als mentor aan onze stichting. Kosten voor hen bedragen 450 euro inclusief cursusmap.

De coördinator houdt contact met de mentoren en evalueert jaarlijks met hen. Mentoren kunnen een beroep doen op de coördinator bij vragen, voor overleg en als klankbord bij alles wat zij in de praktijk van hun mentorschap tegenkomen. Verder organiseren wij bijeenkomsten voor alle mentoren waarin onderwerpen aan bod komen die voor een mentor van belang kunnen zijn.

Jaarlijks organiseert Mentorschap Netwerk Nederland de Dag van de Mentor waar mentoren uit het hele land elkaar kunnen ontmoeten en workshops kunnen volgen. Voor meer informatie kijk op www.mentorschap.nl