Opleiding en begeleiding

Mentoren volgen een (verplichte) introductiecursus, die bestaat uit vier bijeenkomsten over de onderwerpen:
  • Systeem van de gezondheidszorg, ervaringen van een mentor
  • Wet- en regelgeving
  • Ethische vraagstukken
  • Werkwijze Mentorschap Haag en Rijn

Voor externen, bijvoorbeeld familie mentoren of bewindvoerders, is het mogelijk deze cursus te volgen. De kosten bedragen dan 450 euro inclusief cursusmap.

De coördinator houdt contact met de mentoren en evalueert jaarlijks met hen. Mentoren kunnen een beroep doen op de coördinator bij vragen, voor overleg en als klankbord bij alles wat zij in de praktijk van hun mentorschap tegenkomen. Verder organiseren wij bijeenkomsten voor alle mentoren waarin onderwerpen aan bod komen die voor een mentor van belang kunnen zijn.

Jaarlijks organiseert Mentorschap Netwerk Nederland de Dag van de Mentor waar mentoren uit het hele land elkaar kunnen ontmoeten en workshops kunnen volgen. Voor meer informatie kijk op www.mentorschap.nl